Werkgelegenheid

Jaren 80

Werkgelegenheidsproject ter bestrijding van werkloosheid onder de Molukkers in de jaren 80.

De jaren '60 en '70 staan in het teken van radicalisering. In de jaren '80 verschuift de aandacht naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, welzijn en onderwijs. De werkloosheid was in die jaren 80 groot onder Molukkers, vooral onder de jongeren. Jongeren hadden onvoldoende startkwalificaties om deel te nemen aan het arbeidsproces. Door de inzet van werkgelegenheidsprojecten kregen jongeren meer kansen om ervaring op te doen op de werkvloer, met als doel doorstromen naar de arbeidsmarkt of relevante opleidingen.