Het 'Ambonezenwijkje'

Eind jaren 50

Op deze luchtfoto zijn de contouren van het bouwplan duidelijk te zien. Het kwam buiten de voormalige bebouwing te liggen. De wijk werd toentertijd het 'Ambonezenwijkje' genoemd.

Bovenin loopt de IJssel met links de Prinsessenflats. Rechts net boven de rotonde de Aalberslaan die overgaat in de Nieuwe Tiendweg.

Foto: De heer Loeve, Historische Kring Krimpen.