De Goudse Catechismus

Gouds kerkelijk leerboekje

In 1607 verschijnt in Gouda het kleine schoolboekje ‘Korte onderwijsinghe der kinderen in de christelijcke religie’. In de volksmond heet het boekje al snel de Goudsche Catechismus. Lange tijd is Gouda de enige stad in de Nederlanden met een eigen catechismus. In de geest van Erasmus en Coornhert wil de stad een brede volkskerk en doet er alles aan de Gouwenaars te verenigen onder één dak. Het valt niet mee om predikanten te vinden die afwijken van de Heidelbergse Catechismus. Geheel tegen de zin van de gereformeerde synode slaagt het Goudse stadsbestuur er uiteindelijk in de ideale voorganger te vinden: Herman Herbers, de schrijver van de Goudse Catechismus.