Van dijkdorp tot woonstad

Op 1 januari 1950 telt Capelle 7877 inwoners, een dijkdorp met enkele kernen. In de tweede helft van de vorige eeuw groeit Capelle naar een woonstad met 7 verschillende wijken en 65.000 inwoners.
Oostgaarde is de eerste geheel nieuwe wijk. Het ontwerp van de Bergenbuurt van architect Stegeman trekt internationaal aandacht.