Romeins duiker Slotlaan/Slotpark

Het eerste bewijs van bewoning van het uitgestrekte moerasgebied langs de Hollandsche IJssel. Bij opgravingen rond Slotlaan en Slotpark treft men, in een voormalige geul, de overblijfselen van een houten damconstructie met de resten van drie 'duikers'.
Een duiker (een uitgeholde boomstam) doet dienst als verbinding tussen twee waterlopen en is soms voorzien van een klep om als sluis te dienen. De damconstructie stamt uit de tweede eeuw.