In 1939 liet de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij zijn oog vallen op IJsselstein. De radio was bezig met een gestadige opmars en er waren zendmasten en bijbehorende stations nodig. De IJsselsteinse gemeenteraad ging er graag op in. De Nozema bracht personeel mee, dat zich in het IJsselstadje vestigde en daar een impuls betekende voor het economische én sociale leven. Nieuwe verenigingen, zoals een tennisvereniging, werden opgericht. De zender werd een symbool voor IJsselstein en in vele logo's verwerkt.

De publieke radio was in 1923 in Nederland geïntroduceerd toen in Hilversum een eerste zendmast werd opgericht, waar al snel vijf omroepen gebruik van maakten. Twee jaar later verrees in Huizen een zendmast voor de lange golf. Toen na Europees beraad werd besloten de lange golf te vervangen door middengolfzenders, was een derde zendmast noodzakelijk. Daartoe werd toen IJsselstein uitverkoren, omdat de bodemgesteldheid van invloed is op de uitzendingen. De zandgronden van het Gooi zijn voor de gebruikte golflengten minder geschikt en ook diende de zender zoveel mogelijk luisteraars te bereiken. IJsselstein voldeed aan beide eisen.

Toen na de Tweede Wereldoorlog de behoefte aan radiouitzendingen onder de Nederlanders in het buitenland flink toenam, werd een wereldomroep in het leven geroepen. In 1953 vestigde het zenderpark van deze nieuwe omroep zich eveneens te IJsselstein.