Polsbroek

De Reformatie

De Reformatie was niet de laatste hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk. In de achttiende eeuw kwam het gedachtengoed van de priester Cornelus Janssen in zwang. Hij stond voor een strenger katholicisme. Zijn ideeën veroorzaakten een schisma tussen de katholieken, wat leidde tot een afscheiding van de 'oud-katholieken'. Vooral in Benschop en Polsbroek sloeg de nieuwe richting erg aan. Dat werd versterkt toen in Polsbroek een wonder gebeurde. Al 11 jaar lang lag Adriana de Jong verlamd in bed, ook leed ze aan epileptische aanvallen. In 1733 was de priester die haar verzorgde ten einde raad. Hij gaf haar toen wat thee te drinken, waarin hij aarde uit het graf van Franciscus de Paris had gemengd. Rond het graf van deze oud-katholieke priester waren al wonderen gebeurd, zozeer zelfs dat in Frankrijk de autoriteiten de begraafplaats waar hij lag, hadden afgesloten, om verdere cultusvorming tegen te gaan. Na het drinken van de thee stond Adriana, geheel genezen, op. Dat werd als een teken van boven gezien, want Adriana's verlamming was veroorzaakt, toen ze werd geconfronteerd met kwaadsprekerij over de oud-katholieken.