Jan de Bakker

De Reformatie

In 1499 werd Jan de Bakker in Woerden geboren. Hij had een goed verstand en zijn vader liet hem studeren. Uit angst dat Jan beïnvloed zou worden door de opkomende protestantse denkbeelden, stuurde zijn vader hem naar Leuven, een bolwerk van traditionele katholieken. Het mocht niet baten, na zijn terugkeer bleek de tot priester gewijde Jan toch afwijkende denkbeelden te verkondigen. Toen hij zelfs in het huwelijk trad, was een breuk met de katholieke kerk onvermijdelijk geworden. Dat leidde tot zijn arrestatie. Hij werd onderworpen aan intensieve verhoren waaruit zijn voorliefde voor de protestanten overtuigend bleek. Zelfs na een dwingend gesprek met zijn vader, volhardde hij in zijn denkbeelden. Jan, die maandenlang in het kasteel van Woerden in akelige omstandigheden gevangen had gezeten, werd uiteindelijk ter dood veroordeeld en op de brandstapel gezet.