De Buurkerk

Suster Bertken, kluizenares

De Buurkerk was de oudste parochiekerk van Utrecht. Het was de kerk van de 'buren' (burgers). De andere Utrechtse kerken waren in de middeleeuwen alleen toegankelijk voor geestelijken. Gilden hadden in de Buurkerk hun altaren. Rijke families, broederschappen en het stadsbestuur hadden er een privékapel. De kerk was rijk door de vele giften van parochianen. Verbouwingen en verfraaiing van het interieur werden bekostigd door 'crowdfunding'.­­