Opening schippersinternaat

Prins Hendrik internaat in Vreeswijk

Het is niet verwonderlijk dat juist in Vreeswijk het initiatief is genomen om een school voor schipperskinderen te stichten. Vrijwel nergens in Nederland wordt men in het begin van 1900 indringender geconfronteerd met de geringe onderwijs mogelijkheden voor schipperskinderen dan in Vreeswijk. In die tijd was Vreeswijk de grootste binnenhaven van Nederland! De regering kwam in 1910 tot de onthutsende conclusie, dat slechts 1082 schippers voldoende onderwijs hebben genoten; dat er 3990 ongeregeld onderwijs hebben gehad en dat er 4348 helemaal niet naar school zijn geweest.

Geen onderwijs, of in de kost
Op 23 januari 1911 werd op initiatief van de plaatselijke predikanten van de protestantse kerken de Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel voor Schipperskinderen opgericht. In mei 1913 kocht de nieuwe vereniging een stuk grond.
Men onderkende dat het nodig is om bij een school voor schipperskinderen een internaat te bouwen, omdat dergelijke kinderen niet in vijf minuten van school naar huis lopen. Schippers brachten hun vracht naar verre bestemmingen en schoolgaande kinderen moesten dus of meevaren en geen onderwijs krijgen of onderwijs krijgen, maar dan ergens in de kost gaan. Dus werden een school en een internaat gebouwd.

Prins Hendrik opende complex
Prins Hendrik opende op 28 augustus 1915 het complex. School en internaat telden toen samen 94 leerlingen. Naast de gewone leervakken kregen de schippersjongens extra lessen over het schippersbedrijf en de meisjes werden onderwezen in 'nuttige handwerken'. In de vijftiger jaren steeg het leerlingenaantal explosief en met behulp van enkele oude treinwagons werden noodlokalen gecreëerd. In 1983 kon eindelijk worden begonnen met volledige nieuwbouw van het internaat aan de Industrieweg in Vreeswijk. Er waren toen ongeveer 250 leerlingen.

Verpaupering
Toen in 1985 het nieuwe complex in gebruik werd genomen, kwamen de oude gebouwen leeg te staan. De verpaupering begon, en na enkele jaren was het een grote bouwval. In 1995 werd het toen 80 jaar oude complex volledig gerestaureerd. Nu herbergt het gebouw appartementen, een bedrijf en een cursuslocatie van theater en kunstencentrum De Kom.

Rijndijk
Oostelijk van het oude internaatsgebouw ligt de Prins-Hendriklaan. De weg langs de oude Vaartse Rijn heeft deze naam gekregen bij de opening van het scholencomplex in 1915. Voor die tijd heette de straat Rijndijk, een naam die herinnert aan zijn oude functie. Tot 1884 maakte de straat immers deel uit van de route Utrecht-Gorinchem-Parijs die tussen Utrecht en Vreeswijk tot aan de Lek liep, langs de Vaartse Rijn.

'Centennial'
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd op zaterdag 29 augustus 2015 dit heugelijke feit groots gevierd op het internaatsterrein aan de Industrieweg 1-B. Het jubileum viel samen met de reünie van het Prins Hendrik Internaat. Prins Hendriks kleindochter, H.K.H. Prinses Margriet, woonde deze bijzondere viering bij. Zij werd vergezeld door de Commissaris van de Koning, dhr. W.I.I. van Beek, en de burgemeester van Nieuwegein, dhr. F.T.J.M. Backhuijs. Op deze speciale dag konden bezoekers het internaatsterrein, de museumwerf, en het oude internaat bezoeken. Het jubileum werd feestelijk geopend door Pamela Boot, directrice van het Prins Hendrik Internaat.