De Franse tijd

Ook voor De Bilt een roerige periode

In januari 1795 trok het Franse leger ons land binnen. P.H. van Westreenen, eigenaar van Houdringe liet het Biltse dorpsbestuur aftreden en installeerde een 'provisionele raad' die verkiezingen moest uitschrijven. Voor het eerst konden de stemgerechtigde inwoners van De Bilt zelf hun bestuurders kiezen. Van Westreenen nam zitting in de revolutionaire Provinciale Staten. Het gerecht 'Oostbroek en De Bilt' telde toen 181 gezinnen. Het merendeel van de bevolking behoorde tot de agrarische klasse. Er was een klein aantal zelfstandige ambachtslieden. Die woonden en werkten meestal in de Dorpsstraat vanouds Steenstraat. Bij Austerlitz werd in 1804 een piramide gebouwd door Franse militairen die op de hei gelegerd waren. Op zondag 21 oktober 1804 werd de piramide officieel in gebruik genomen. Er zullen ongetwijfeld veel paard en wagens door de Dorpsstraat vanouds Steenstraat hebben gereden waaraan dat deel van de Biltse bevolking dat niet naar het evenement toe kon zich heeft vergaapt.

In 1806 stelde Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon aan als koning van Holland. Weer kwamen er bestuurlijke veranderingen. De gewesten werden anders verdeeld. 'Oostbroek en De Bilt' ging onder het departement Amersfoort ressorteren. In 1810 werd ons land ingelijfd bij het Franse keizerrijk. De burgerlijke stand werd ingevoerd. Er kwam een nieuw rechtstelsel en nieuwe maten en gewichten. Ook werd de dienstplicht ingevoerd, waardoor ook Biltse jongemannen opgeroepen konden worden voor het Napoleontische leger. Drie jaar later, in 1813, werd Napoleon verslagen en vertrokken de Fransen weer uit ons land.