De Eerste Wereldoorlog

Militairen in De Bilt en Bilthoven

In verband met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden in 1914 bij de Utrechtseweg de werken van Griftenstein aangelegd, bestaande uit groepsschuilplaatsen, loopgraven en kazematten. Dat was ter bescherming van fort De Bilt Die waren (en zijn deels nog) te vinden ongeveer 1,5 km ten oosten van fort De Bilt, een fort dat werd gebouwd in 1816-1819 om de oostzijde van de stad Utrecht te beschermen. Door de bouw van Griftenstein wilde men voorkomen dat een oprukkende vijand dwars door het fort zou trekken. Men moet daarbij bedenken dat de Utrechtseweg toen om het fort heen liep en pas in de jaren dertig van de vorige eeuw van tracé veranderde waarna het fort door die weg in tweeën werd gedeeld. De loopgraven van Griftenstein werden stormvrij gemaakt door het gebruik van prikkeldraad en natte grachten. Aanvankelijk was de dekking nog enigszins primitief. Gedurende de laatste jaren van die oorlog werden er bij Griftenstein enkele betonnen schuilplaatsen aangelegd. In 1917 werd er zowel aan de noord- als aan de zuidkant een dubbele mitrailleurs kazemat aangelegd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er in de Biltse Duinen een legerkamp te vinden dat de Pan werd genoemd. Daar werden infanteristen uit de groep Lunetten gelegerd. Het kampement was van 1916 tot 1919 in de zomermaanden in gebruik. In 1916 had men een smalspoor aangelegd, een aftakking van de spoorlijn naar Zeist, waarover barakken aangevoerd werden. Ook werden er honderden tenten opgezet. Binnen twee weken was er een groot militair oefenkamp. Manschappen van de groep Blauwkapel waren in dezelfde perioden gelegerd in een kampement dat in Heidepark te vinden was. In oktober/november 1919 werden de tenten afgebroken. De barakken bleven staan.