Eerste bewoning

Ontginning en eerste dorpskern

In 1131 schenkt de bisschop van Utrecht het gebied Hengistcoto aan de St. Laurensabdij te Oostbroek (bij De Bilt). Ter hoogte van het huidige kruispunt van de wegen van Austerlitz naar Woudenberg en Doorn naar Amersfoort bouwden de monniken van de abdij een curtis (boerderij met omwalling). In de volksmond heet dit kruispunt Quatre Bras. Het is niet exact bekend of deze curtis ook uit die tijd dateert, of dat daar al bewoning was in de Merovingische en Karolingische tijd (500 - 900).

In 1133 verkoopt de bisschop van Utrecht aan dezelfde abdij en aan drie particulieren ca. 500 hectaren moerassig land ten oosten van Heischoten, gelegen in het Westerwoud. Wanneer in 1240 blijkt dat de ontginning van het laaggelegen gebied nauwelijks van de grond is gekomen, besluit de abdij, die dan nog de enige eigenaar blijkt te zijn, de grond in erfpacht te geven aan de edelman Philips van Rijningen uit Wijk bij Duurstede.