Den Treek en Henschoten

Bakermat familie De Beaufort

Den Treek wordt al in 1334 vermeld in een oorkonde van de bisschop Jan van Diest van Utrecht als 'Den Treke aan de Beke'.

Waarschijnlijk is de naam afgeleid van schapentree (schapendrift), een pad waarover de schapen naar de naburige heide liepen. Na in de loop der eeuwen enkele keren van eigenaar te zijn gewisseld komt Den Treek in 1712 in bezit van Everhard van Weede, Heer van Dijkveld, die er een 'Herenkamer' aan laat bouwen.

Ook de omgeving wordt in een lusthof herschapen. Toen het in 1734 werd verkocht aan iemand die zich Nicolaas Treeker, kanunnik van Sint Jan Baptist van Wijk bij Duurstede noemde, was het één van de grootste boerderijen van de omgeving geworden.

Pierre de Beaufort, die wel stamvader van de familie wordt genoemd, komt in 1613 vanuit Frankrijk naar Nederland in dienst van stadhouder Prins Frederik Hendrik.

Zijn nakomelingen bekleden vaak hoge functies en verbinden zich met voorname families.

Den Treek met hofstede en een boerderij met de naam 'Wellom' komen in 1807 voor een bedrag van 9.700 gulden in het bezit van mr. Willem Hendrik de Beaufort.

De volgende aankoop is het huis 'Ooievaarshorst'. Na het overlijden van Willem Hendrik in 1829 erft zijn zoon Jhr. Mr. Joachim Ferdinand het landgoed en vervolgens in 1863 Arnoud Jan, die getrouwd is met Aleida Stoop.

Met de kinderen uit dit huwelijk ontstaat het verschil tussen de zgn. Laaners en Treekers. Laaners vanuit Huize Laanzicht en Treekers van Huize Den Treek.