De Boom

Domicilie van een Treeker burgemeester

Het gehele Landgoed De Boom is ruim 1000 hectare groot en bevat Huize De Boom, landhuizen, De Heiligenberg, uitspanning De Mof, een park, circa 20 boerderijen en 55 woningen (huur en erfpacht). Het bestaat voornamelijk uit landbouwgrond en bos.

Het ligt voor het grootste deel op Leusdens grondgebied. Een klein deel valt onder Woudenberg. Bovendien is er nog grondgebied in Elst bij Rhenen, Bunschoten en in Blokker (NH) wat onder De Boom ressorteert.

De naam komt van een dikke knotwilg die vroeger bij het toegangshek langs de weg naar Amersfoort stond en waar informatie werd aangeplakt.

Vroeger vroegen mensen elkaar: 'Heb je de Boom al gelezen?' Oorspronkelijk was de naam al gegeven aan een boerderij die ten zuiden van de Lunterse beek stond en ten tijde van de aankoop van het landgoed is afgebroken. In noord-zuidrichting liep vroeger een kerkepad, dat enkele jaren geleden in ere is hersteld.

De Heiligenbergerbeek kun je helaas niet meer over. Het balkbrugje boven de stuw (in de volksmond 't Schut genaamd) is in de zestiger jaren vanwege bouwvalligheid verwijderd en nooit meer opgebouwd. De gemetselde muren van de stuw bestaan nog, maar verkeren in ernstig geërodeerde staat.

Het landgoed is rijk aan fauna, onder andere ringslangen en ijsvogels, waarvan diverse nesten zich aan de noordzijde van de zuidelijke walkanten van de Heiligenbergerbeek bevinden. Ten oosten van het huis is een vennetje gemodificeerd tot zwembad.

Een geslagen norton zorgde via een primitief verwarmingssysteem voor verversing van het water.

De laatste gebruiker was officieel juffrouw Annie, die vastgebonden aan een touw te water ging, maar mogelijk Woudenbergse of Leusdense jeugd, die van het bestaan op de hoogte was en zich onbevoegd heimelijk toegang verschafte. Een deel van het landgoed is in 1948 in een Stichting ondergebracht en de rest van het bezit, behalve het Huis, in 1960. Het is tot op heden één groot sociaal netwerk geweest.