Cultuur

Ter Lering en Vermaak

Reeds in vroeger eeuwen kende Woudenberg een zekere vorm van cultuur als het gaat om de gesproken taal (het Wombargs - niet plat te noemen maar wel voorzien van specifieke klanken) en kleding.

Het laatste is altijd een mengvorm geweest van het Gelderse en Utrechtse.

Aan het einde van de negentiende eeuw zijn daar vormen van muziek en kunst bijgekomen, waarvan er een aantal onder de loep wordt genomen.