De crisis van de jaren dertig

Werkverschaffing

In 1929 vond er in de Verenigde Staten een beurskrach plaats, die de wereldeconomie ernstig aantastte. De internationale handel ging zware jaren tegemoet en dat was voor een land als Nederland, afhankelijk van im- en export, een zware klap. Vanaf 1930 steeg de werkloosheid snel en moest de overheid flink bezuinigen. In veel plaatsen probeerde men door werkverschaffingsprojecten de mensen zonder baan toch aan een inkomen te helpen. Zo werd in De Bilt het Van Boetzelaerpark aangelegd, waarbij vele werklozen een tijdlang aan de slag geholpen werden. Ook bosaanplant, de aanleg van infrastructuur en sportvoorzieningen werden georganiseerd in dit kader.