Water en licht voor iedereen

Elektriciteit
Begin twintigste eeuw brandt het licht nog op olie of petroleum en wordt gekookt en huis verwarmd met turf, kolen of hout. In 1914 sluiten de gemeenten Oudenrijn, Vleuten en Haarzuilens met gemeente Utrecht een overeenkomst voor de levering van elektriciteit voor licht en kracht. Twee jaar later zijn de drie gemeenten aangesloten op het elektriciteitsnet. Naast aansluitingen voor bedrijven en particulieren, laten de gemeenten ook elektrische straatverlichting aanleggen in de bebouwde kom. In de gemeente Veldhuizen duurt het tot 1927 voordat elektriciteit beschikbaar is voor particulieren.

Gas
Voor de levering van gas en de aanleg van een gasleidingnet sluiten de gemeenten Vleuten, Haarzuilens en Veldhuizen in 1926 een overeenkomst met de gemeente Utrecht. Het daaropvolgende jaar worden de eerste leidingen gelegd en heeft het gebied een nieuwe stap gezet op de weg van de vooruitgang.

Drinkwater
Tot in de 19de eeuw is regenwater de belangrijkste bron voor schoon drinkwater. Naast regenwater kunnen de bewoners ook pompwater gebruiken. Daarvoor zijn op verschillende plaatsen pompen geslagen. Van gemeentewege staan er dorpspompen op de Brink van Haarzuilens, voor de broederschapshuisjes in Vleuten en net buiten het kerkterrein in De Meern. In 1921 wordt aan het Haarpad een tweede waterpomp geplaatst.
Naast deze gemeentepompen hebben verschillende particulieren een eigen pomp, maar vanwege de veenachtige bodem is het water op verschillende plaatsen niet geschikt om te drinken.

Ten langen leste sluiten de gemeenten Harmelen, Vleuten, Haarzuilens, Veldhuizen en Oudenrijn zich in 1924 aan bij de stichting Drinkwaterleiding West-Utrecht (DWU) voor de bouw en exploitatie van een gemeenschappelijk drinkwaterleidingbedrijf.
Tegen 1928 zijn vrijwel alle percelen in die gemeenten aangesloten, zelfs in buurtschappen zoals Reijerscop. Uiteindelijk zullen besmettelijke ziekten, zoals difterie en buiktyfus steeds zeldzamer voorkomen.

Tegenwoordig wordt in het Waterwinpark in Terwijde drinkwater opgepompt voor Utrecht. Een bedrijf in Lage Weide voegt er koolzuurgas aan toe en verkoopt het in flessen als bronwater.