De eerste autosnelweg

Naar voorbeeld van het buitenland worden in het rijkswegenplan van Nederland plannen opgenomen voor het aanleggen van autosnelwegen. Hiermee worden steden beter met elkaar verbonden en verkeersdrukte in dorpen aan doorgaande wegen verminderd.

Het verkeer van Utrecht richting het westen voert allemaal door De Meern. Met de toename van gemotoriseerd verkeer wordt het steeds drukker op het kruispunt van de Rijksstraatweg en de Meerndijk. De aanleg van een autosnelweg kan uitkomst bieden. 

In 1933 wordt begonnen met de aanleg van de eerste autosnelweg in Nederland: Rijksweg 12 tussen Den Haag en Utrecht. In november 1939 is het gedeelte tussen Woerden en Utrecht gereed en kan de weg vanaf Den Haag tot Utrecht worden gebruikt.

De verharding bestaat uit beton en klinkers en rust op een stevige ondergrond van zand. Dit zand is ter plaatse gewonnen. Voor het stuk nabij Utrecht is dat afkomstig van een zandafgraving bij het Strijkviertel. De plas die hier tegenwoordig nog ligt is een stille getuige van de aanleg van Rijksweg 12. Deze rijksweg is de eerste ter wereld die uitgerust is met vluchtstroken.

Vanaf De Meern kan de nieuwe autosnelweg bereikt worden via de Meerndijk. Door de aanleg van de autosnelweg verliest de Rijksstraatweg tussen Utrecht en De Meern zijn functie als hoofdweg en wordt het iets rustiger in het dorp.

Een tweede autosnelweg
In de jaren vijftig wordt een tweede autosnelweg aangelegd die loopt van Amsterdam naar Utrecht. Deze Rijksweg 2 is in 1954 het eerste nieuwe stuk autosnelweg dat na de bevrijding in gebruik wordt genomen. De Utrechtseweg en de Rijksstraatweg krijgen beide een aansluiting op de nieuwe rijksweg.

Bij knooppunt Oudenrijn sluit de nieuwe snelweg aan op Rijksweg 12. Om het verkeer in goede banen te leiden, is hier een rotonde aangelegd. Enkele jaren later zal hier de eerste officiële file van Nederland staan als de rotonde Oudenrijn de grote toestroom van passerende dagjesmensen niet kan verwerken.

In de jaren zeventig maakt de rotonde Oudenrijn plaats voor een klaverblad, dat later uitgroeit tot een nog groter knooppunt. Wat blijft is de naam van de gemeente die hier lag: Oudenrijn.