Nieuwbouw Soest

Dynamisch Eemland

De bevolking van Soest nam tussen 1950 en 1980 toe van 20.000 tot bijna 40.000 inwoners. Al die nieuwe mensen hadden behoefte aan een woning en dus moest er flink gebouwd worden. Allereerst kwam er het uitbreidingsplan Soest-Centraal, waarin rond de Lazarusberg diverse nieuwe straten werden geprojecteerd. Daarna kwam Soest-Zuid en ook rond Soesterberg werd nieuw gebouwd. Niet alleen voor de Soesters was woonruimte nodig. Inmiddels waren uit Turkije groepen gastarbeiders gearriveerd, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden moesten wonen. Zo verbleef een aantal van hen in een omgebouwde Soester bioscoop.

Het bepalen van de plaats waar al die nieuwe huizen moesten komen, leidde tot flinke politieke aanvaringen. De plannen om de eng te bebouwen en er een weg dwars over aan te leggen, leidden tot grote protestacties onder de bevolking. Uiteindelijk wisten de tegenstanders het volbouwen van het zuidelijke deel van de eng tegen te houden. Daarom is dat gebied nog steeds open. Rondom Soest verrezen toen op andere plaatsen nieuwe woonwijken.