Dynamisch Eemland

De naoorlogse maatschappij

De bevolking van Nederland is de afgelopen eeuw flink gegroeid en van samenstelling veranderd. Dat gaat ook op voor de bevolking van Eemland. Fysiek is dat heel duidelijk zichtbaar: rondom alle oude dorpskernen zijn grote nieuwbouwwijken, industriegebieden en infrastructuur aangelegd. Ook nieuwe gebouwen, zoals moskeeën, sieren nu het landschap. Al is bijvoorbeeld in Eemnes de traditionele lintbebouwing aan de Wakkerendijk nog herkenbaar, daar omheen liggen nu vele nieuwe straten.

Een boerendorp als Leusden is bijna onherkenbaar geworden. Rond het centrum zijn in de jaren '60 de wijken Leusbroek, Hamersveld, Rozendaal, Rossenberg aangelegd. Later kwamen daar wijken bij als Noordwijk, Zwanenburg, 't Vliet en de Tabakssteeg bij. Al die nieuwbouw ging niet zonder protest, want de aantasting van de natuur en het landschap ging velen aan het hart. Ook Soest is flink in omvang toegenomen.

Ook samenvoeging van gemeenten leidde vaak tot protesten, zoals de inlijving van Hoogland door Amersfoort in 1974. Amersfoort zelf groeide uit tot een metropool. De eerste uitbreidingswijken stammen uit de jaren '30, maar na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar diverse nieuwe woongebieden bij. Vooral de laatste decennia is Amersfoort enorm naar het noorden uitgebreid door de bouw van Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst.

Amersfoort heeft nog een kenmerk dat bij grote steden hoort: de aanwezigheid van groepen immigranten. In de jaren '50 werd een tekort aan arbeidskrachten voelbaar. Als oplossing werden werknemers uit de landen rond de Middellandse Zee aangetrokken. Eerst vooral Spanjaarden en Italianen, later Marokkanen en Turken. In sommige wijken, zoals Kruiskamp en Liendert is 40% van de inwoners van allochtone afkomst.