Everard Meyster

Buitenplaatsen

Everard Meyster, die de bijnaam de Dolle Jonker kreeg, werd rond 1616 in Utrecht geboren. Van zijn jeugd weten we niet veel: het vermoeden is dat hij reizen maakte. In ieder geval woonde hij in 1641 in Amersfoort, waar hij twee buitenplaatsen bezat: Nimmerdor en Doolomberg. De tuin van het laatste huis drukte op allegorische wijze de tocht van de mens door het leven uit. In de tuin stonden allemaal zaken die verwezen naar Griekenland, Egypte, Babylon en Rome, de geschiedenis van de mensheid dus. In het midden stond een koepel met een beeld van de IJdelheid.

In 1661 organiseerde de Dolle Jonker een weddenschap met een paar vrienden. Hij zou de Amersfoortse bevolking zo gek krijgen dat ze een grote kei, een overblijfsel van de ijstijden, van de heide de stad in zouden slepen. Het werd een groot feest. Meyster echter schreef daarna een aantal kritische pamfletten en werd zo impopulair, dat hij Amersfoort moest verlaten en zich in Utrecht ging vestigen. In zijn woonhuis liet hij een kei inmetselen als verwijzing naar zijn Amersfoortse avontuur.