Willem Drees

Oud-minister-president van Nederland.

Willem drees was een van de populairste minister-presidenten van Nederland. Hij werd ook wel 'vadertje Drees' genoemd omdat hij erg geliefd werd door het Nederlandse volk en hij als een soort vaderfiguur werd gezien. Dit had hij grotendeels te danken aan zijn 'Noodvoorziening voor ouden van dagen'. Dit was een wet, ook wel de ouderdomsvoorziening, die er voor zorgde dat er een verzekering in werd gevoerd zodat mensen na hun 65e in staat waren om te stoppen met werken omdat ze hiervoor een pensioen kregen van de overheid. De wet werd ingevoerd op 24 mei 1947. Dit was Drees zijn idee en hierdoor kreeg hij dus veel aanzien en respect van het volk met in het specifiek ouderen/volwassenen.

Drees werd al op een jonge leeftijd lid van de SDAP (de sociaal-democratische arbeidspartij), die nu de voorloper is van de PvdA. Ook is hij de wethouder van Den Haag geweest en werd hij na de Tweede Wereldoorlog de minister van sociale zaken in het kabinet. Hij was van 1948 tot 1958 premier van de Rooms-rode coalitie.

Hij stond bekend als een erg zuinige en simpele man die van eenvoud hield. Hij fietste of liep naar zijn werk, deed niet aan roken of drinken en toen hij een Amerikaanse diplomaat thuis op bezoek kreeg om met hem te praten over de Amerikaanse financiële steun voor Nederland kreeg de Amerikaan een kopje thee met een mariakoekje aangeboden. Als reactie hierop zou de Amerikaan hebben gezegd dat een land met zo'n zuinige minister-president het geld van de Marshallhulp goed zou kunnen gebruiken.

Drees was erg actief in de herstelling van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De economie moest weer op gang komen en dus namen werknemers genoegen met lage lonen om Nederland een goede concurrentiepositie te geven ten opzichte van andere landen. Samenwerking stond voorop, al was dit lastig omdat de Nederlandse samenleving op dat moment erg was verdeeld.

De kabinetten van Drees zorgden voor de opbouw van de verzorgingsstaat. De bekendste regeling daarvan is de AOW uit 1956, ook wel de Algemene Ouderdoms Wet, die werd ingevoerd met aanleiding van Drees zijn Noodvoorziening voor ouden van dagen uit 1947.

Willem Drees heeft een bijdrage geleverd aan de parlemetaire democratie en de rechtstaat omdat hij mede voor de opbouw van de verzorgingsstaat heeft gezorgd. Dit deed hij door de AOW in te voeren, de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en door de uitbreiding van sociale zekerheid. Hierdoor herstelde hij het vertrouwen in de democratie.