Wegennet

Ontsluiting van de gemeente

De Vecht is altijd belangrijk geweest als transportroute voor personen en goederen. De Romeinen en de Noormannen gebruikten deze vaarweg al. Door de intensivering van het vaarverkeer werd de Vecht – gezien de vele bochten, vernauwingen en ondiepten – daarvoor steeds minder geschikt. Plannen voor kanalisering gingen gelukkig niet door en uiteindelijk werd besloten om een volledig nieuwe vaarroute, het Merwedekanaal, aan te leggen van Amsterdam naar Gorinchem. In 1892 werd het kanaal officieel in gebruik genomen.

De Vecht: verbinding en obstakel

De Vecht maakt verbinding mogelijk, maar kan ook een obstakel zijn. In Maarssen kan dat zo zijn, want de rivier stroomt dwars door de bebouwde kom. De brug tussen de Breedstraat en Kaatsbaan is daarom al eeuwen van groot belang voor Maarssen. De brug functioneert niet alleen als verbinding tussen de twee oevers, maar was in het verleden ook een belangrijk ‘sociaal ontmoetingspunt’.

Lange tijd vormde de brug door de heffing van tolgelden ook een belangrijke bron van inkomsten voor de heren van Maarssen en Maarsseveen. Voor een betere doorvaart werd in 1823 de enkelvoudige klapbrug vervangen door een houten, dubbele klapbrug. Deze brug maakte in 1936 plaats voor de huidige stalen brug, de Evert Stokbrug. In 1923 sponsorde de directie van de kininefabriek de aanleg van een tweede brug over de Vecht tussen de Parkweg en de Zandweg, de Dr. A.R. van Lingebrug. Deze brug bleef tot 1974 in gebruik en werd daarna vervangen door de veel grotere Termeerbrug.

Den Daalschen Dijk

Maarssen was in vroeger tijden over de weg bereikbaar via ‘Den Daalschen Dijck’, een meer dan duizend jaar oude, kronkelige wegverbinding langs de Vecht van Utrecht naar Amsterdam. Rond 1811 reisde Napoleon per koets naar Amsterdam en gaf hij opdracht de route te verbeteren. In 1812 en 1813 werd de weg zoveel mogelijk rechtgetrokken en verhard, tot straatweg gemaakt en als Route Impériale 2 van Amsterdam naar Parijs opgenomen in het keizerlijk wegennet. Deze intensief gebruikte Straatweg werd vanaf begin 1900 door toename van gemotoriseerd verkeer, misschien wel de drukste route van Nederland.

A2

De vele obstakels maakten de weg uitermate gevaarlijk en al omstreeks 1929 kwam men tot het inzicht dat er een moderne autoweg moest komen; dat werd de latere A2. Begonnen vóór WOII, kwam de aanleg van de A2 na de oorlog langzaam weer op gang. De weg werd vanaf 1952 in fasen in gebruik genomen. Maarssen kreeg in Maarssenbroek een op- en afrit en zo was er in 1954 een goede ontsluiting voor het autoverkeer. 

De op- en afrit Maarssen is verplaatst naar de Zuilense Ring. Deze weg vormt sinds 1981 de verbinding tussen Utrecht-Overvecht en de A2. Ook werd de Sweserengseweg, de verbinding tussen de Maarsseveensevaart en de Utrechtse Burgemeester Norbruislaan, gerealiseerd.

Spoorlijn Amsterdam-Utrecht

Vanzelfsprekend is ook de spoorlijn Amsterdam-Utrecht van groot belang geweest voor de ontsluiting van Maarssen. De aanleg van het kanaal tussen de spoorlijn en het dorp maakte een brug noodzakelijk naar het station. Het werd een draaibrug in het drukbevaren kanaal, die in 1938 vervangen werd door de huidige brug, de Maarsserbrug, van oudsher bekend als de Hoge Brug.