Sociale woningbouw, Van Leeuwenpark

In 1854 kwam in Engeland de eerste vorm van woningwetgeving binnen Europa tot stand: de “Housing Act”. Door de industrialisatie trokken veel gezinnen naar de stad. De steden groeiden en het platteland verpauperde. In de stad woonden gezinnen met soms wel 7 kinderen in kelders of overvolle pandjes in smalle steegjes zonder stromend water en riolering. In 1901 - 47 jaar na de “Housing Act” - werd in Nederland de woningwet ingevoerd. De woningwet stimuleerde de oprichting van woningcoöperaties en gemeentelijke woningbedrijven. De eerste erkende woningbouwvereniging in Leiden was Woningbouwvereniging "Werkmanswoningen” (professor Greven).

Het van Leeuwenpark

In 1854 kwam in Engeland de eerste vorm van woningwetgeving binnen Europa tot stand: de “Housing Act”. Door de industrialisatie trokken veel gezinnen naar de stad. De steden groeiden en het platteland verpauperde. In de stad woonden gezinnen met soms wel 7 kinderen in kelders of overvolle pandjes in smalle steegjes zonder stromend water en riolering. In 1901 - 47 jaar na de “Housing Act” - werd in Nederland de woningwet ingevoerd. De woningwet stimuleerde de oprichting van woningcoöperaties en gemeentelijke woningbedrijven. De eerste erkende woningbouwvereniging in Leiden was Woningbouwvereniging "Werkmanswoningen” (professor Greven). 

Op 12 juni 1914 werd in Leiderdorp de Woningbouwvereniging “Dorpsbelang” opgericht met als doelstelling:“De verbetering der volkshuisvesting te Leiderdorp”. Men wilde: “Hygienisch ingerichte woningen verhuren die voldoen aan de behoeften van een in bescheiden financiële omstandigheden verkerend gezin, of aan personen uit de arbeidersklasse, of daarmee gelijk te stellen personen.” Voorzitter van de vereniging was de heer A. van Leeuwen. Van beroep veehouder.

Het eerste plan was een complex van 24 woningen te bouwen aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Ontworpen door de architecten Dudok en Oud. Het ontwerp bestond uit 23 woningen en 1 woning met barbiersalon en winkeltje. De gemeente kreeg een voorschot van 46.000 gulden. De aanbesteding vond plaats op 23 juni 1915 in de Hollandsche Tuyn. De aannemers konden informatie krijgen van architect Oud en zij moesten hun verzegelde biljetten inleveren bij dominee Kramer in kindertehuis Voordorp. Uiteindelijk kreeg aannemer Scheer uit Bodegraven de opdracht. De plaatselijke bouwvakkers vroegen het college, een dag te laat, de opdracht aan Leiderdorpse bouwvakkers te geven. De bouw van het complex was nog een heel gedoe. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren de prijzen van de bouwmaterialen gestegen. In november 1915 was het complex klaar. De toenmalige huurders hadden echter een groot bezwaar: er was geen bedstee in het huis en er was te weinig bergruimte. De woningbouwvereniging verzorgde toen voor 19 woningen ledikanten en de huisjes kregen een schuurtje in de tuin.  De totale bouwsom van het Van Leeuwenpark bedroeg 50.400 gulden.

In de Panorama van 4 maart 1916 staat een artikel met foto van het van Leeuwenpark met de mededeling dat 7 woningen door het comité worden ingericht voor 49 Belgische vluchtelingen. De eerste huurverhoging van 20 cent per week werd in augustus 1917 onder protest uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog droeg “Dorpsbelang” het Van Leeuwenpark over aan de gemeente. In december 1978 werd het complex “Van Leeuwenpark” gesloopt. In 1979 verkocht de gemeente de grond aan de Algemene Woningbouw verenging Leiderdorp (AWL)

In 1980 was er nieuw “Van Leeuwenpark” gebouwd volgens de plattegrond van de architecten Dudok en Oud, maar met woningen die voldoen aan de eisen van de huidige tijd.