Binnenvaartmuseum

Het Binnenvaartmuseum aan boord van de duwboot René Siegfried.

In 2004 heeft de vereniging ‘De Binnenvaart’ de historische duwboot René Siegfried aangekocht en deze ondergebracht in de stichting ‘De Binnenvaart’. Aan boord zijn het eerste Nederlandse binnenvaartmuseum en het binnenvaart documentatiecentrum gevestigd. De René Siegfried heeft ligplaats in Dordrecht – Maasstraat 13 en is wekelijks op donderdag en op zaterdag geopend voor publiek.

Vereniging ‘De Binnenvaart’

Vereniging ‘De Binnenvaart’ (opgericht op 3-2-1990) heeft als doelstelling: ‘Het stimuleren van de interesse van de nationale en internationale Binnenvaart op niet politieke, commerciële of ideologische grondslag’. Vereniging ‘De Binnenvaart’ is sinds de oprichting in 1990 een begrip geworden. De 3100 leden komen zeker niet alleen uit binnenvaartkringen.

Vereniging ‘De Binnenvaart’ is met het huren van een Documentatieruimte van 200 m² begonnen in de Merwehal in Dordrecht. Deze ruimte was al gauw te klein en door de komst van een wokrestaurant onder deze documentatieruimte waren zij, wegens brandgevaar en ruimtegebrek, genoodzaakt een ander onderkomen te zoeken. Na lang zoeken kwam de uit 1963 stammende, historische duwboot René Siegfried, welke gebouwd is op scheepswerf De Biesbosch, op hun pad. In overleg met de gemeente Dordrecht, welke adviseerde deze, tot het cultureel erfgoed behorende, duwboot te kopen zijn zij in september 2004 tot aankoop overgegaan. Dit was een grote investering. Zoals Rotterdam zijn zeeschip Rotterdam terug krijgt met veel kosten voor de gemeente, zo heeft Dordrecht zijn René Siegfried al terug in Dordrecht, echter zonder kosten voor de gemeenschap.

Duwboot RENÉ SIEGFRIED

Het eerste bouwnummer (414) dat volgens de bouwlijst van ‘De Biesbosch’ in het jaar 1963 wordt opgeleverd aan de Franse rederij CGNR, is de duwboot René Siegfried. Gegevens: 31,98 x 11,30 x 1,85 m; 1900 pk (2 x 950 MGO). De duwboot vormde samen met twee zusterboten een trio die als voorlopers van de ‘tweede generatie’ van duwboten kunnen worden beschouwd. Er werden al bij de bouw zodanige voorzieningen getroffen zodat deze boten in een later stadium qua kracht daadwerkelijk als ‘tweede generatie’ zouden kunnen fungeren. Toen de boten later werden versterkt tot 3200 pk, was dat ook echt het geval.

Toen deze duwboten in de vaart kwamen, was het experimentele stadium van de duwvaart op de Rijn afgesloten en er zou na dit voorloperstrio nog een enorme reeks duwboten volgen. Daarom is de boot ook van historische betekenis, liggend in het Wantij bij de voormalige machinehal van de werf, waardoor de relatie met deze vroegere werf wordt onderstreept, en in bredere zin trouwens ook de binnenvaarthistorie van Dordrecht. De boot heeft het predicaat Maritiem Cultureel Erfgoed.

In 1989 wordt de René Siegfried uit de vaart genomen. Het is de bedoeling om de boot naar de sloper te dirigeren, maar een aantal mensen onder aanvoering van Werner Engel uit Nierstein weet de boot in goed overleg met de CGNR te redden van de sloophamer door de boot een functie te geven als museum annex restaurant. Tussen 1991 en 2004 ligt de René Siegfried zo in Nierstein langs de Rijnoever. In 2004 heeft de vereniging ‘De Binnenvaart’ de historische duwboot aangekocht.

De boot fungeert nu als binnenvaartcentrum met een museum, van vereniging ‘De Binnenvaart’, samen met de ervoor gelegen zogenoemde Lash-bak (LASH staat voor: Lighter Aboard Ship. met daarin het geconserveerde achterschip van De Jonge Jacob, de hektjalk die in de monding van de Dordtsche Kil omhoog werd gehaald en de kwalificatie Archeologisch Erfgoed heeft gekregen.

Bron: Vereniging 'De Binnenvaart'.

Voor nadere informatie en bijzondere evenementen: http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaartmuseum/