Voorhout ruim 1000 jaar geleden

De eerste vermelding

De naam Voorhout kan dan worden verklaard als de "plaats of het dorp vóór de hout”, ofwel “vóór aan of in de hout". Als Foranholte wordt deze p1aats reeds genoemd in een giftbrief van voor 989. Dit is de eerste maal dat we van Voorhout vernemen. Het dorp bestond al langer als een plaats waar zich een kleine gemeenschap van mensen had gevestigd.

Wanneer de plaats precies ontstond, is een vraag, die waarschijnlijk wel altijd onbeantwoord zal blijven. Het enige wat hieromtrent gezegd kan worden, is, dat in de laatste eeuwen vóór het begin van onze jaartelling, toen ons land in het algemeen en dus ook deze streken, een dichtere bewoning kreeg door Germaanse stammen, ook ter plaatse van het huidige Voorhout de kern voor het latere dorp ontstaan zal zijn. Het is waarschijnlijk gevormd door Caninefaten. De oudste sporen van bewoning dateren van omstreeks 1700 voor Christus. Ook een vondst in de veenlagen bij Hillegom bevat voorwerpen, welke van die tijd dateren. De vele veranderingen in de bodem van het kustgebied maken het echter onwaarschijnlijk dat een volledig overzicht van de voorhistorische bevolking in de kuststreek kan worden vastgelegd. Toekomstige ontdekkingen en onderzoekingen zullen dit evenwel uitwijzen.
Intussen is er in historische tijde pas sprake van een permanente bewoning.

Historici zijn echter verdeeld over dat jaartal. De één spreekt over het Voorhout van voor 989, anderen over 1064 of zelfs 1083.

Volgens evangelische aantekeningen van de Abdij van Egmond schonken op 6 mei 988 de Hollandse graaf Dirk II en zijn gemalin Hildegardt de kerk van Voorhout aan de abdij.