De bataafse republiek.

Op 20 september 1787 keerde Willem V vanuit Nijmegen terug naar Den Haag om het land weer als stadhouder te regeren. Op weg naar de hofstad kwam hij door Voorburg, zijn aanhangers zongen hem toe en waren blij dat hij terug kwam. De blijdschap van de Oranjegezinden was niet verwonderlijk. Met de terugkeer van Stadhouder Willem V had de Oranjepartij het immers weer voor het zeggen in Holland. De door hen zo gehate Patriotten werden uit de regering gezet. Een deel van hen vluchtte naar Frankrijk. Ze waren niet tevreden met het beleid en zijn weg gegaan.
Twee jaar later in 1789 kwam de eerste revolutie tot stand in Frankrijk: De Bataafse revolutie . Het Franse volk onthoofde de koning en zijn regenten. Voortaan bestuurden zíj het land, als volksvertegenwoordigers. De Fransen vonden dat ook in de buurlanden de macht naar het volk moest gaan. In 1793 trokken ze de Republiek der Verenigde Provinciën binnen, samen met de eerder naar Frankrijk uitgeweken Nederlandse Patriotten. In 1795 vluchtte Willem V naar Engeland.
Nederland heette vanaf dat moment de 'Bataafse Republiek' en het land en de steden zouden bestuurd worden door échte vertegenwoordigers van het volk. Dat gold ook voor Veur, Stompwijk en Voorburg.
Het nieuwe tijdperk werd met een feestje gevierd. Het was de bedoeling de Franse soldaten, de Stompwijkers en de Veurenaren met behulp van flink wat wijn te laten verbroederen. In Voorburg mocht de eerder gevluchte patriottenleider Johannes van Steensel het bestuur samenstellen. Zo is de Bataafse republiek ontstaan.