steden en staten

1000-1500 late en hoge midedeleeuwen

•weder ontstaan van een geld economie
-door autarkie en landbouw ontwikkelingen kwam er surplus (overschot van eten) wouden mensen het verkopen dat werd gedaan op veilige markten zo ontstond langzaam geld en een geld economie-

•moedernegotie
-de belangrijkste handel van een land-

•Hanze
-een handels verbond in de Oostzee-

•gilde
-een geenootschap -

•kooplieden en handel over zee
-in die tijd waren er veel koplieden die producten verhandelden over een groot gebied en veel invloed hadden op de groei van een stad-

•de zwarte dood
-een ziekte tegenwoordig pest genoemd werd in die tijd veroorzaakt door ratten vlooien en eisten ⅔ van de Europese bevolking en werd snel verspreid-

Kenmerkende aspecten

-opkomst van handel en ambacht

-gildes die de handel is een product stabiel lied zijn
moedernegotie

-verschillende munten met verschillende waarden

-opkomst van steden