Het Gat van Waalre

De aanleg van de A2 en de A67

Het Gat van Waalre (of De Meeris) is een mooie grote waterplas. Maar die is er niet altijd geweest. Hij bestaat nog maar ruim 50 jaar. Hij is uitgegraven voor de aanleg van de randweg langs Eindhoven.

Het Gat van Waalre

Snelwegen hebben geen zijstraten, alleen op- en afritten. Zo kunnen auto’s veilig hard rijden. Om te voorkomen dat iemand er per ongeluk oprijdt, worden ze altijd op een verhoging aangelegd. En het helpt ook geluidsoverlast en luchtvervuiling tegen te gaan. Maar voor zo’n verhoging is zand nodig, veel zand.

Voor de nieuwe A2-A67 was bijvoorbeeld wel 4 miljoen m3 zand nodig, net zo veel als 1600 olympische zwembaden. Het werd gehaald uit het bos bij de snelweg in Waalre. Daardoor ontstond er een diep gat. Het gat wordt gevuld met water en zo ontstond het Gat van Waalre. Dat vinden sommigen geen nette naam. Officieel is het ‘De Meeris’.

Het Gat van Waalre is 21 meter diep. Dat is zo hoog als een flatgebouw van zeven verdiepingen. Het water is heel helder. Je kunt er planten en dieren in zien, zoals waterlelies, karpers en snoeken. Op diverse plekken kun je je hengel uitgooien.

Het is ook een duikplaats voor duikverenigingen. En je mag er suppen en kanoën. Zwemmen mag niet, want bij langdurige regen wordt het rioolwater afgevoerd in de waterplas.

 

De Randweg

In de jaren ’60 neemt de welvaart in Nederland spectaculair toe. Dat is goed te zien aan het aantal auto’s. In 1956 zijn er 300.000, in 1974 zijn het er 3 miljoen. Tien keer zoveel!

Al die auto’s hebben snelwegen nodig en in heel Nederland worden die aangelegd, ook bij Eindhoven. De A67 verbindt Antwerpen via Eindhoven en Venlo met het Ruhrgebied in Duitsland. De A2 loopt van Amsterdam via Utrecht, Den Bosch en Eindhoven naar Maastricht.

Bij knooppunt de Hogt komt de A2 samen met de A67. Bij knooppunt Leenderheide buigt de A2 af naar het Zuiden, de A67 gaat verder naar Venlo.

De Poot van Metz

Zo heet het stuk snelweg ten westen van Eindhoven. Dat heeft niets te maken met de stad Metz in Frankrijk. In de jaren zestig had je vanuit Eindhoven de snelweg naar Tilburg en de E3 (nu A67) naar Antwerpen. Maar er was nog geen weg om die twee te verbinden. Ingenieur Chris Metz van de gemeente Eindhoven stelde voor om die aan te leggen. De mensen die het toen voor het zeggen hadden waren tegen de aanleg, maar Metz ‘hield zijn poot stijf’. En zo werd die weg aangelegd.

Bron: Eindhovense mysteries: Waar komt de naam ‘Poot van Metz’ vandaan?

Grondruil

De A2-A67 liep dwars door het gebied van Aalst en Eindhoven. Daarom besloten de gemeentes in 1972 om land te ruilen. Zo kwam de snelweg precies op de grens te liggen. Alles wat aan de noordkant van de snelweg ligt, hoort bij Eindhoven. En alles aan de zuidkant hoort bij Waalre.

Ook Heeze en Waalre hebben grondgebied geruild. Alles ten westen van de A2 is nu gemeente Waalre. De Hut van Mie Pils ligt daarom sinds die tijd in Aalst.

De Ruit om Eindhoven

Het was de bedoeling om ook ten oosten en noorden van Eindhoven een snelweg aan te leggen. Maar de gemeentes daar zien dat niet zitten. En het is ook een aantasting van de natuur daar. De halve ruit is daardoor natuurlijk wel drukker. Die discussie gaat nog steeds door.

Viaducten

Doordat de A2-A67 verhoogd is, kunnen er makkelijk viaducten in gemaakt worden. Er zijn er vier tussen Aalst en Eindhoven: Prof. Holstlaan, Gestelsestraat, Aalsterweg en Roostenlaan. Het viaduct op de Roostenlaan is handig voor middelbare scholieren uit Ekenrooi die naar het St. Joriscollege gaan.