Willem Drees

"Trekken van Vadertje Drees"

Willem Drees werd geboren op 5 juli 1886. Hij was een belangrijk politicus in Nederland. Volgens sommigen zelfs één van de belangrijkste politici van na de Tweede Wereldoorlog. Hij was Lid van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Dit werd later de Partij van de Arbeid (PvdA). Willem Drees was Minister-President van 1948 tot 1958. Daarvoor was Minister van Sociale Zaken. Hij was bijzonder populair, ook buiten zijn eigen partij.
Willem Drees word gezien als de eerste bedenker van sociale wetten in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Werkloosheidswet (WW). In 1947 maakte hij de Noodwet Ouderdomsvoorziening, die de aanzet gaf voor de ontwikkeling van sociale wetgeving. Met deze wet, de Noodwet Ouderdomsvoorziening, die ook wel "Noodwet Drees" werd genoemd, konden alle Nederlanders boven de 65 jaar en mensen die door een ziekte of doordat ze invalide waren, die geen inkomen meer hadden, een uitkering krijgen, zodat zij zich toch konden redden. Dit pensioen kreeg een bijnaam in Nederland. Mensen noemden dit krijgen van een ouderdomspensioen "trekken van Drees". In 1949 kwam de Algemene Ouderdomswet. Er was wel een groot verschil met de Noodwet Drees. Voor de Noodwet werd er door niemand premies betaald, maar werd het betaald uit belastingen. Voor de AOW gingen mensen wel premie betalen.