De Covid 19 pandemie

Een wereldwijde pandemie

Begin 2020 breekt er een wereldwijde pandemie uit. deze begint in China en raakt al snel de hele wereld. Omdat het virus snel om zich heen grijpt worden wereldwijd rigoureuze maatregelen genomen. Dit treft ook het kerkelijk leven. Grote samenkomsten worden verboden waaronder de kerkdiensten.
Biddag 2020 was de laatste “gewone dienst”. En dan: Van het ene op het andere moment zijn er lege kerken en ziet men de invoering van digitale kerkdiensten een vlucht nemen. n deze diensten worden maximaal 30 kerkgangers per dienst toegelaten en wordt de gemeentezang vervangen door enkele voorzangers. De grote vraag is wat zijn de gevolgen voor de kerk? Wordt het weer zoals het was? Een ingrijpende gebeurtenis.

De landelijke maatregelen leiden op sommige plaatsen tot onverkwikkelijke botsingen tussen mensen die tegen de Covid-maatregelen  in toch kerkdiensten bezoeken en vertegenwoordigers van veelal de pers die hiervan verslag willen doen. Een broeihaard voor polarisatie ontstaat hierdoor.

Op zondag 27 juni is er na lange tijd weer gemeentezang mogelijk. Ook een ‘volle kerk’ op 1.5 meter is de maat. Dit valt heel mooi samen met de belijdenisdienst van 18:30 uur in de Schildkerk. 
Op zaterdag 8 januari 2022 wordt vanwege de lang aanhoudende coronacrisis een bidstond gehouden in de Schildkerk. Alle 6 predikanten van de Hervormde gemeentet hebben deel aan deze bijeenkomst. Organist is Frits Berkhoff

Op zondag 27 februari 2022 kunnen de diensten weer gehouden worden zonder coronamaatregelen. Twee jaar heeft de periode geduurd.