Rehobôth

Vanaf 2004 Hersteld Hervormde Kerk Rehobôth

In de jaren negentig kan een groep leden binnen de Hervormde Gemeente van Rijssen zich niet meer vinden in de kleur van de prediking en de nieuwe ontwikkelingen op liturgisch gebied. Ze verlangen naar een prediking met een bevindelijk-gereformeerd karakter. In 1998 beleggen zij diensten onder de naam Rehobôth in de Open Hofkerk.

Op 1 mei 2004 gaan drie kerkgenootschappen samen op in de Protestantse Kerk Nederland. Een fusiekerk van de Nederlands Hervormde Kerk, De Gereformeerde kerk synodaal en de Evangelisch Lutherse kerk. In Rijssen vallen nu drie kerkgenootschappen onder de PKN. De Hervormde Gemeente, de Ontmoetingskerk en de Open Hof.
Een aantal leden van de Hervormde Gemeente kan niet mee in de PKN en stappen over naar de Hersteld Hervormde Kerk “Rehobôth”.

In 2012 wordt na vijf jaren van huur de Westerkerk door de Hervormde Gemeente Rijssen verkocht aan de Hersteld Hervormde Kerk.
Het kerkbezoek in de Westerkerk was mede door de ontwikkeling van de wijk Veenslagen teruggelopen. De Hervormde Gemeente heeft daarop besloten de kerk aan de erediensten te onttrekken en deze te verkopen aan de Hersteld Hervormde Kerk “Rehobôth”.