De Syrisch-Orthodoxe Kerk

In de jaren zeventig van de vorige eeuw komen vanuit het Midden-Oosten christen vluchtelingen met een Syrische afkomst. Ze vestigen zich in Enschede, Almelo en Rijssen. Ze vormen geloofsgemeenschappen. De eerste jaren vinden ze als geloofsgemeenschap onderdak in de Ontmoetingskerk. In 1994 beschikken ze over een eigen kerk aan de Roelf Bosmastraat. In het ontwerp was geen toren meegenomen. Maar de bisschop vond dat de kerk alleen ingewijd kon worden als deze beschikte over een toren en een klok. De twee zijn er gekomen.
De kerkgemeenschap heet officieel St. (Syrisch: Mor) Ignatius Nurono. In 2004 is de kerk uitgebreid met een gemeenschapszaal naast de kerk.