Westerkerk

een tweede kerk voor de Hervormde gemeente

Op 8 november 1928 wordt in een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en kerkvoogdij besloten tot de bouw van een 2e kerkgebouw, de Westerkerk. Op 7 december 1928 wordt een bouwcommissie ingesteld en gezocht naar een bouwterrein. Op 8 april 1929 wordt een perceel aan de Weijerdsteeg aangekocht voor de bouw van een kerk met 900 zitplaatsen.
Op 26 april 1930 wordt de 1e steenlegging verricht door ds. Van Voorthuizen, de stuwende kracht achter de nieuwbouwplannen, met als tekst Hebreeën 3 vers 4, “Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God”.
In het vroege voorjaar van 1931 wordt de Westerkerk in gebruik genomen. 1e organist is Rein Ilbrink; 1e voorlezer de heer T. Spanjer, hoofd Oranjeschool; De 1e kosters zijn de heren G.J. Gerritsen en D. ter Avest.

In deze vergadering wordt ook besloten om de Schildkerk officieel de naam “Groote Kerk” te geven. Op 17 april 1932 doet als nieuwe predikant (opnieuw) ds. A.H.J.G. van Voorthuizen van Vuursche intrede.

De nieuwe pastorie aan de Boomkamp wordt ontworpen door architect Bastiaan Willem Plooij uit Amersfoort. Deze architect is bekend om zijn ongeveer 30 ontworpen kerken door heel Nederland.

In 2002 is deze pastorie verkocht aan een particulier. Aan de Erve den Boom 13 is een nieuwe pastorie in gebruik genomen.  In deze pastorie hebben gewoond:

  1. A.H.J.G. van Voorthuizen, na terugkomst uit Vuursche!
  2. J. Spelt
  3. W. L. Mulder 
  4. L. Brasser
  5. W. van Tuyl
  6. J. Broekhuis 
  7. F. van Roest
  8. W.G. Hulsman
  9. J. van het Goor 

In 2012 wordt na vijf jaren van huur de Westerkerk verkocht aan de Hersteld Hervormde Kerk. Het kerkbezoek in de Westerkerk was ten tijde van de Hervormde Gemeente de afgelopen decennia teruggelopen. De Hervormde Gemeente heeft daarop besloten de kerk aan de erediensten te onttrekken en deze te verkopen aan de Hersteld Hervormde Kerk “Rehobôth”.