Uitbreiding Schildkerk

Het ledental neemt toe en de kerk wordt te klein

Door de groei van de bevolking en redegave van ds. Gunning neemt het ledental van de Hervormde Gemeente begin 1910 toe. De kerk word te klein.
In 1912 word een tijdelijke galerij geplaatst in de kerk. Om de groei te kunnen opvangen word besloten om de kerk uit te breiden met een nieuwe beuk aan de zuidzijde.
In 1925 wordt door bouwbedrijf B. Nijhuis, Kruutnbeernd, onder leiding van de Bussumse architect Tjeerd Kuipers de nieuwe beuk in stijl van het gebouw gerealiseerd.

In de dienst van 15 november 1925 wordt de uitgebreide kerk in gebruikt genomen. Voorganger is ds. J. Enkelaar en organist de heer Schoonderbeek. De tekst van de prediking was "En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter" (Johannes 10:22).

Een spannend moment voor de aannemer was de ingebruikname van de nieuwe grote galerij. Zou de constructie het houden met een volledige bezetting van de galerijbanken?

Nadat de kerk weer in gebruik genomen was, worden in 1926 door de heren J.J. en J H. ter Horst nieuwe kroonluchters - geschikt voor elektrische verlichting - geschonken ter vervanging van de bestaande kroonlampen. De Hervormde Gemeente beschikte na de uitbreiding en restauratie over een prachtig kerkgebouw, dat plaats biedt aan bijna 1300 kerkgangers. Toch blijft er ruimtegebrek bestaan. Er worden plannen gemaakt voor de bouw van een tweede kerk en de uitbreiding met een tweede predikantsplaats.