Kerkdiensten in Elsen

Rond 1860 leeft in het buurtschap Elsen het verlangen een eigen kerk te stichten vanwege de verre afstand tot de ‘moederkerk’ in Rijssen.

Door onderlinge meningsverschillen o.a. over de plaats van het kerkgebouw komt dit plan niet van de grond. Het streven naar een eigen godshuis blijft.
Op 14 september 1902 gaat de eerste 14e daagse Bijbellezing van start in de oude school onder leiding van meester G. Bruggink uit Rijssen .
Later verzorgen predikanten of meestal hulppredikers uit Rijssen de diensten en krijgen daarvoor een vergoeding die terstond na de dienst contant ter hand werd gesteld.

Deze situatie heeft meer dan tachtig jaren zo voortgeduurd met een korte onderbreking in de laatste oorlogsjaren. Het gebouw werd toen gevorderd door de Duitse Weermacht die veel soldaten in Elsen had gelegerd. De kerkbanken werden opgestookt in de kachel. Alleen het orgel bleef in tact. Na de oorlog word, dankzij een legaat, het gebouw grondig gerenoveerd, heringericht en voorzien van een aangebouwde consistoriekamer.

In 1983 is er opnieuw een verbouwing en herinrichting. Bij deze verbouwing word ook het schuurgedeelte van het gebouw bij de kerk aangetrokken.

In 1989 word het hele gebouw van de gemeente Markelo aangekocht door de Hervormde Gemeente van Rijssen en geheel gerenoveerd.