Gezelschappen

Bevindelijke kringen die met regelmaat bijeenkwamen en brieven uitwisselden

Uit de Nadere Reformatie en zeker door de Afscheiding zijn in Nederland, maar ook in Rijssen bevindelijke gezelschappen ontstaan. De leden van deze kringen wisselden onderling brieven uit. Ze werden door het gewone volk als kinderen van “Gods volk” gezien. Zij waren “Goed van God geleerd en bekeerd”. Een beruchte uitspraak rond de kringen is “De bijbel zegt dit wel, maar Gods volk leert anders”. Bekende personen uit de Rijssense kringen waren Mientje Vrijdag – ter Haar uit het Hangerad en Geesken ten Hove uit de Esstraat. Tot op de dag van vandaag hebben deze gezelschappen diepe sporen in de geloofscultuur van Rijssen achtergelaten.