Nederlands Hervormde Kerk

Opvolger van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk

Op 21 september 1815 wordt in Brussel Koning Willem I ingehuldigd als soeverein vorst der Nederlanden. Naast politiek vorst wil Willem zijn bemoeienis op de Nederduitsch Gereformeerde versterken. De bemoeienis die door de scheiding van kerk en staat onder de Franse Tijd in 1809 was afgeschaft.

In 1816 wordt bij koninklijk besluit de Nederlands Hervormde Kerk ingesteld als opvolger van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Het besluit voorziet in de invoering van het Algemeen Reglement. Met dit reglement wil Koning Willem I zijn invloed op het beleid van de kerk opnieuw versterken. Hij wil als een soort bisschop de kerk regeren.

Maar de bemoeienis van de Koning wordt niet door de iedereen even enthousiast ontvangen. Het zet de toch al zeer verziekte verhoudingen binnen de kerk nog verder op scherp. De afscheiding van 1834 is dichtbij.