Museum Het Valkhof sluit aan bij het netwerk van de Canon van Nederland

Actueel

Museum Het Valkhof treedt op 19 juni toe tot het netwerk van de Canon van Nederland. In dit netwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Verschillende collectiestukken uit Museum Het Valkhof zijn opgenomen als sleutelstuk en vertellen een verhaal bij de vensters De Romeinse Limes en De Hanze. Op 19 juni geven de conservatoren van het museum mini-colleges bij de sleutelstukken. Deze zijn open voor publiek.

Antependium

Het Antependium van het schippersgilde

 

Geselecteerde sleutelstukken 

  • Het middenstuk van een groot monument uit de eerste eeuw naar Christus, de Godenpijler, toont de wijze waarop de Romeinen in Nederland hun succes herdenken. Het monument wijst erop dat Nijmegen al aan het begin van de jaartelling een belangrijke plaats is voor de Romeinen. 
  • Het tweede sleutelstuk is een verzilverde gezichtshelm. Deze helm is gedragen door een ruiter in Romeinse dienst. In Nijmegen zijn relatief veel ruiterhelmen gevonden. Waarschijnlijk is hier rond het midden van de eerste eeuw na Christus de ruitereenheid van de Bataven gestationeerd.  
  • Het derde sleutelstuk is een overgebleven deel van een militair diploma. Er staat in gegraveerd dat keizer Trajanus (98-117) het burgerrecht verleent aan een Bataaf die in het Romeinse leger heeft gediend.  
  • Een kopie van een kaart uit de laat-Romeinse tijd is het vierde sleutelstuk. Op deze Peutingerkaart staat het Romeinse Rijk afgebeeld, maar de noord-zuidafstanden zijn in elkaar gedrukt en de oost-westafstanden uit elkaar getrokken. Het is niet de bedoeling van de makers om een exacte weergave van de werkelijkheid te geven. De kaart moet namelijk als boekrol gemakkelijk meegenomen kunnen worden op reis. 
  • Het laatste sleutelstuk is het Antependium van het schippersgilde. Dit is het grootse Nederlandse borduursel uit de middeleeuwen en hangt in de zestiende eeuw voor het altaar in de kapel van het Nijmeegse schippersgilde. Het vertelt het verhaal over Nijmegen als onderdeel van het Hanzeverbond. 

Met de toevoeging van deze stukken bestaat op dit moment bijna de helft van alle sleutelstukken bij het Canonvenster De Romeinse Limes uit objecten die in Museum Het Valkhof te zien zijn. Niet verwonderlijk, omdat Nijmegen de grootste stad van Romeins Nederland was.  

Bekijk hier alle sleutelstukken van Museum Het Valkhof.   

Klik hier voor meer informatie over het bijwonen van de mini-colleges in Museum Het Valkhof aanstaande zondag.  

De verzilverde gezichtshelm

De verzilverde gezichtshelm