Museum Het Spinozahuis sluit aan bij het netwerk van de Canon van Nederland

Actueel

Museum Het Spinozahuis in Rijnsburg treedt op 2 juli toe tot het netwerk van de Canon van Nederland. In dit netwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Verschillende collectiestukken uit het museum zijn opgenomen als sleutelstuk en vertellen een verhaal bij het venster Spinoza.

Het als museum ingerichte voormalig woonhuis van de Nederlandse zeventiende-eeuwse filosoof Benedictus de Spinoza ademt de sfeer van de tijd waarin hij leefde. Het vertelt het verhaal van diens leven en gedachtegoed. Ook schetst het huis een beeld van het religieuze en politieke klimaat dat het de filosoof onmogelijk maakte zijn ideeën vrijelijk te uiten. Deze historische locatie is het eerste sleutelstuk. Het tweede sleutelstuk is een eerste druk van Spinoza’s Theologisch Politiek Traktaat. In 1670 verschijnt het werk. Spinoza publiceert het boek uit voorzorg anoniem om vervolging te voorkomen. Het boek slaat in als een bom. Spinoza vindt dat de Bijbel niet het woord van God is, maar het werk van de mens. Hij stelt het gezag van de politiek boven dat van de kerkelijke gezagsdragers. Omdat in die tijd religie en politiek sterk verweven zijn, is dit revolutionair. Ook pleit Spinoza in het Traktaat voor democratie en voor vrijheid van meningsuiting en geloof. Veel van Spinoza’s ideeën zijn nog uiterst actueel. Zij inspireren bezoekers aan het museum om na te denken over maatschappelijke thema’s zoals de vrijheid van meningsuiting, de rol van de staat, de verhouding tussen individueel belang en collectief belang en het gebruik van het nuchtere verstand (de Rede).

Bekijk hier de museumpagina van Museum Het Spinozahuis.

Spinozahuis buitenaanzicht