Amelander vrouwen

In de geschiedenis van Ameland hebben de vrouwen een belangrijke rol gespeeld. Zij zorgden voor het gezin en de huishouding, maar daarnaast hadden zij nog vele andere bezigheden. Vaak hielpen zij mee in het boerenbedrijf of visserij.
Een aparte categorie zijn de zeemansvrouwen. Zij moesten een groot deel van hun leven het hele huishouden alleen redden terwijl hun echtgenoot voor lange reizen onderweg was.