Eilander gebruiken

Ieder eiland heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken, dat is voor Ameland niet anders. Dit kunnen bijvoorbeeld tradities zijn tijdens christelijke feestdagen. Ook werden tijdens bepaalde gebeurtenissen speciale maaltijden opgediend. Veel van deze gebruiken zullen zijdelings genoemd worden in de overige vensters, de belangrijkste worden in dit venster beschreven.