Bereikbaarheid

....en geïsoleerd.

Er is geen onderwerp toepasselijker voor een eiland dan de bereikbaarheid. Een onderwerp actueler dan ooit, want met het dichtslibben van de vaargeul haalt Ameland regelmatig het landelijke nieuws.
Daarmee zijn we eigenlijk terug bij af, want ooit moet de Waddenzee zo ondiep zijn geweest dat je naar de overkant kon lopen.
In 1850 startte de eerste geregelde postdienst naar Ameland. Dat gebeurde nog op tij, de boot voer dus alleen met hoog water. In 1901 kwam de Rijksverbinding naar Ameland met een motorboot de “Ameland 1” tot stand. Het had niet veel gescheeld of deze verbinding was niet meer nodig geweest. In 1871 namelijk lanceerde ene Teding van Berkhout zijn plannen voor de aanleg van een dam. Die kwam er, maar werd in 1881 door stormen verwoest. Op de restanten is de pier van Holwerd aangelegd. In 1889 werd de pier met aanlegsteiger bij Nes gebouwd. Tot dan moesten de passagiers wadend de kust zien te bereiken.
De overtochten geschiedden per zeilboot. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd de eerste stoomboot in gebruik genomen.
In 1961 kwamen er nieuwe plannen voor inpoldering van de Waddenzee tussen Ameland en het vasteland. Hiertegen kwam landelijk verzet met de oprichting van de Waddenvereniging als gevolg. De Waddenzee bleef onaangetast.
De overtochten tussen Holwerd en Ameland worden al meer dan een eeuw uitgevoerd door Wagenborg Passagiersdiensten BV.