Klooster Engelendaal

Op de plek waar nu het Verpleeghuis Leythenrode staat, stond ooit het klooster Engelendael.
Het klooster is in 1396 gesticht en heeft een lange geschiedenis doorgemaakt. Van een eenvoudig huis in 1396 ontwikkelde het zich tot een groot kloostercomplex met veel gebouwen, uitgestrekte landerijen en boomgaarden, waaronder een scriptorium, een ziekenafdeling, brouwerij en poortgebouwen.
Klooster Engelendael heeft een lange, bloeiende tijd gekend.
In 1572 werd door de Staten van Holland het belijden van de katholieke godsdienst verboden. Aanleiding waren de hervormingsideeën van Calvijn. Het klooster werd onteigend door de Staten van Holland en de landerijen werden verkocht. Het klooster zelf is steen voor steen afgebroken.