Leithon

Het vroeg middeleeuwse Leiderdorp

De Leithe was ooit een zijriviertje van de Rijn, nu onherkenbaar uiteengevallen in stukjes water hier en daar in Leiderdorp.
Aan dit riviertje lag een kleine nederzetting. Deze nederzetting kan gezien worden als de oudste kern van Leiderdorp.
Bij opgravingen zijn graanopslagruimten en waterputten gevonden. Men leefde er van veeteelt en visserij. Door vondsten van ijzeren voorwerpen, van geld en van glas en buitenlands aardewerk is op te maken dat het een welvarende nederzetting was.
In 843 is de bewoning op deze plek verdwenen en mogelijk verschoven naar een plek dichter bij de Rijn.