Gemeentewapens

Tegenwoordig is er één gemeente op Goeree-Overflakkee, maar dat zijn er veel meer geweest. Gemeenten zijn ontstaan na 1814. Iedere gemeente beschikte over een gemeentewapen, officieel vastgesteld door de Hoge Raad van Adel. Eens waren er vijftien gemeenten. In 1857 vervielen de twee kleinste (Onwaard en Roxenisse). In 1966 was er een gemeentelijke herindeling, waarbij dertien gemeenten werden teruggebracht naar vier. In 2013 is de huidige gemeente Goeree-Overflakkee ontstaan.