Bordje Zweedse woning

Na de Watersnoodramp van 1953 kreeg het zwaar getroffen eiland de nodige hulp aangeboden, zeker ook in materiële zin. Veel was verloren gegaan en geschenken kwamen in allerlei vorm. Zo waren er adoptiegemeenten, die een gemeente in het rampgebied hielpen. Ook internationaal kwam de hulp op gang. Een bijzonder initiatief was het project van de houten geschenkwoningen van de Scandinavische landen en Oostenrijk. Op Goeree-Overflakkee gaat het om ruim honderd geschenk-woningen. Een groot deel ervan staat er nog steeds.