Beurtvaardersvlag met wimpel

Bijna ieder dorp op het eiland beschikte over een haven. Voor de aan- en afvoer van allerlei producten en handelswaar was een haven van levensbelang. Vanuit de havens voeren een of meer beurtvaarders op geregelde tijden op steden als Rotterdam of Dordrecht. In het midden van de 19e eeuw kregen deze schepen vaak een wimpel en een vlag. Op deze vlag uit 1866 wordt duidelijk dat de handel in landbouwproducten belangrijk moet zijn geweest. Naast landbouwtafereeltjes is Ceres afgebeeld, de godin van de landbouw.