Ambtsketens Roxenisse en Onwaard

Per 1 januari 1853 moesten burgemeesters een onderscheidingsteken gaan dragen. De zogenaamde ambtsketen werd toen ingevoerd, eigenlijk een penning met aan de ene zijde het Rijkswapen en de andere het gemeentewapen. De penning kon worden gedragen aan een oranjelint of aan een zilveren ketting. Ook de gemeenten Onwaard en Roxenisse bestelden een penning, maar toen was al duidelijk dat zij vanwege het geringe aantal inwoners niet lang meer zouden bestaan. Beide zijn als zelfstandige gemeenten per 19 augustus 1857 opgegaan en bij de gemeente Melissant gevoegd.